Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Geir Harald Samuelsen

Geir Harald Samuelsen er født i Halden i 1969, og er nå bosatt og har sitt atelier (www.sinkingstudio.com) i Oslo. Samuelsen er utdannet ved blant annet Glasgow School of Art, Statens Kunstakademi og Statens- håndverk- og kunstindustriskole. Under følger en kort presentasjon med bilder av hans kunstprosjekt Exit Stetind.

Exit Stetind
Av: Geir Harald Samuelsen

Hvert fjell, hver fjellvegg, og hver stein med en viss størrelse har sitt særpreg som gjør dem mer eller mindre egnet som objekt for mine drømmer.
Fjellets silhuett mot himmelen, steinens tekstur og måten lyset tegner linjer i det vertikale landskapet er bestemmende for hvor intenst mitt ønske om å klatre vil komme til å prege hverdagen min.
Det er et fjells skulpturelle og maleriske kvaliteter som gjør at jeg vil klatre på det.

Synet av et vakkert og monumentalt fjell, en bratt vegg eller en morsom stein, kan gjøre meg svett i hendene. Jeg lukker øynene og kjenner steinens krystaller mot fingrene, jeg kjenner rytmen i bevegelsene mine oppover og jeg forestiller meg hvordan sola vil skinne og lyse opp landskapet og lede meg på vei oppover og forbi formasjonene jeg må forsere for å vinne høyde og til slutt bikke over kanten på toppen.
Klatring minner litt om tegning der blikket og etter hvert klatreren selv tegner usynlige linjer i fjellet bestemt av steinens form og karakter.
Enhver klatrer følger sin egen sti i det vertikale landskapet.
Når jeg berører fjellets overflate og kjenner friksjonen mot fingrene er jeg i kontakt med noe større enn meg selv.

Prosjektet Exit Stetind er mitt bidrag til den omfattende kunstproduksjonen som har hatt Stetind som sitt utgangspunkt. Bildene dokumenterer en klatretur opp Stetinds sydvegg i 2005. Men ikke bare det. De dokumenterer samtidig lyset i rommet de ble avfotografert i vinteren 2005 og vÂren 2006. Jeg har fotografert bildene p nytt i lyset fra lampene og vinduene p atelieret. Lyset skinner i bildene. Det reflekteres i fotografienes blanke overflater.  Refleksene bryter ned fjellets monumentale silhuett og danner nye former uten klar adresse i det opprinnelige motivet.
Overflaten på det fotografiske materialet blir like viktig som motivet og får likhetstrekk med fjellets egen overflatestruktur i mikroskopisk skala.
På et plan dokumenterer de også bråket, rystelsene og støvet fra Hausmannsgate i Oslo der atelieret mitt ligger.
Prosjektet er en beskrivelse av kontraster. Det er en serie med nedtegnelser der fotografiet, fjellet, klatringen og til og med maleriet er med på den rastløse pendlingen mellom flere av de ulike mentale, sosiale og kulturelle ytterpunktene jeg beveger meg mellom i min hverdag.

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no