Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Øysten Tømmerås

(født 1976) er utdannet ved statens Kunstakademi i Oslo.

Bildet hans Fjorden er et gigantisk maleri som viser Stefjorden med Stetind og landskapet rundt. Bildet her heter Fjorden og er fra Tømmerås sin utstilling på Stenersenmuseet i Oslo i 2008. Selv sier kunstneren dette om bildet:

”Min morfar vokste opp på Stefjordnes i ett hus oldefaren min bygde der. Etter at jeg begynte å studere har jeg reist hit fast om sommeren. Jeg ble tidlig klar over at jeg ville prøve å bryne meg på Stetind som motiv i en eller annen sammenheng. Flere år gikk fra den første tanken var sådd til jeg satt i båten på vei over Stefjorden. Midt ute på fjorden, på vei bort fra Stetind, hadde jeg funnet mitt motiv. Jeg tok en serie fotografier som så ble satt sammen i ett 360 graders panoramaperspektiv. Dette dannet skissegrunnlaget for det som ble maleriet Fjorden som ble 1,5 meter høyt og 16 meter bredt. Maleriet er montert på en svakt buet vegg, slik at man omsluttes av selve motivet når man betrakter det. Stetind er i midten av bildet, men likevel i bakgrunnen. Maleriet er slik blitt ett forsøk på å fange opplevelsen av å være omsluttet av hele landskapet mens man beveger seg igjennom det.” - Øystein Tømmerås.

I Stenersenmuseets katalog om Tømmerås fra 2008- utstillingen står det blant annet: ”En ny variant av et 360 graders motiv er produsert til denne utstillingen i form av et landskapsmotiv malt på 11 lerreter, til sammen 16,5 m langt. Utgangspunktet for maleriet er mange fotografier av et fjellandskap i et rundperspektiv sett fra en båt ute på fjorden. Midt i bildet ser vi at han (Tømmerås) står akterut på vei vekk fra motivet. På sidene betrakter han motivet fra stavnen som om han var på veg fremover. Motivet er Stefjorden i Tysfjord kommune. Et av fjellene i bakgrunnen er Stetind, som for øvrig ble kåret til Norges nasjonalfjell høsten 2002 og kjent fra norsk kunsthistorie.
Men dette fjellet er ikke gjort til noe hovedpoeng i denne sammenhengen, dette er mer et generelt landskapsutsnitt uten noe entydig fokus. Tømmerås legger ikke skjul på at bildet er en montasje av mange bilder. Her er montasjen imidlertid utført noe annerledes enn tidligere, det vil si uten overlapping. Overgangene er utført ved hjelp av endringer i fargevalg, valør og tone, som uttrykk for varierende årstider og tider på døgnet. Graden av abstraksjon er gjennomført i tilnærmet tre nivåer; himmelpartiet er utført mest abstrahert, fjellandskapet er mest utpenslet i detaljrikdom, mens sjøen er utført på et tredje nivå. Lerretene i dette verket er montert i en svakt buet frise, som om han antyder at vi er i ferd med å bli omringet av landskapet”.

Katalogen finner du her: www.stenersen.museum.no/documents/3758-katalog-Tommeras-enkeltsider-5k.pdf

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no