Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Barndomsparadiset

Lotte Henriksen har mange gode barndomsminner fra besteforeldrenes husmannsplass på Storelv.

Lotte Henriksens mor, Anna Pedersen vokste opp på Storelv i Stefjorden. Stedet ligger rett under Stetinden. På sørvestsiden av fjellet. Som barn tilbrakte også Lotte mye tid her.

– Vi ungene var svært mye hos besteforeldrene våre gjennom oppveksten og fram til de flyttet derfra rundt 1964, sier Lotte Henriksen.

Besteforeldrene hennes Ole Andersen og Synnøve Andersen hadde fem barn: Sigfrida (gift Robertson, bor nå i Stockholm), Borghild Andorsen (død), Anna Pedersen, Peder Andersen (bosatt på Haukøy) og Kristian Andersen (død).

Einy Andersens oldefar Ole Andersen foran huset i
Storelv @

– Anna er moren min. Hun bodde på Storelv helt til hun ble gift. Da flyttet hun til Tømmeråsen på veien ut til Haukøy, og det var her jeg vokste opp. Som barn gikk jeg og søsknene mine ofte derifra og over til Stefjorden for å besøke bestefar og bestemor. De siste kilometerne til Storelv besto den gang av veldig bratt og ulendt terreng. Derfor hadde vi en ordning slik at når vi kom til Baltanskjæret så gikk vi ned på det og tente bål. Når bestefar så bålet rodde han ut med båten og hentet oss der. Dermed slapp vi å gå den skumle delen av veien, sier Lotte.

På gården på Storelv hadde besteforeldrene hennes en fjording. En arbeidshest som etter hvert som han ble gammel og sliten, gikk mest til pynt.

 

– Den hesten var en artig skrue. Vi ungene hentet ham ofte i stallen og gikk bort til Lilleelva hvor han drakk vann. Når han hadde fått i seg vann ble han alltid litt vilter så da gjaldt det å passe seg. Hvis ytterdøra til huset sto åpen hendte det titt og ofte at hesten gikk inn i yttergangen. Den var glad i folk, minnes hun.

 

Huset og hesten i Storelv @

Sjølberget Lotte forteller at det var tre gårder som lå ved Storelv i hennes barndom. I tillegg til gården til besteforeldrene var det en fraflyttet gård som lå omtrent der tunnelen i dag går inn i Stetind. Der hadde en bror av bestefaren bodd. I tillegg bodde Johan Johnsen på vestsida av Storelva. Han livnærte seg på fiske, men også han flyttet fra stedet på 1960-tallet.

– Besteforeldrene mine hadde i tillegg til hesten både sauer og høns. De gjorde slåtta og hadde også en potetåker. De var så og si sjølberga med mat, sier Lotte.

Familien merket at de bodde under et spesielt fjell, blant annet ved at de en rekke ganger fikk fjellklatrere på besøk.

– Familien min skysset både norske og utenlandske fjellklatrere ved en rekke tilfeller. Vi skysset blant annet fjellklatrere over fra Lysvoll og inn fjorden mange ganger. Det var kun sjøveien som gjaldt på den tiden om man ville opp å klatre i Stetind, sier Lotte.

Arne Næss møtte hun flere ganger. Filosofen og klatreren bodde faktisk hjemme hos foreldrene hennes i en periode mens han skrev den nest siste boken sin.

– Han spiste med oss og var som et familiemedlem. Han var god til å snakke med alle typer mennesker. Han var inkluderende og hadde stor kunnskap, forteller hun.

Gruvedrift Bestefaren, Ole Andersen hadde en forekomst av kvarts på eiendommen. Den ønsket Kristoffer Ellingsen, fra Drag, å drive fram. Olas svigersønn, Lottes far, jobbet i gruva mens den var i drift.

– Forekomsten lå under foten av Stetind. Vi var seks lag som jobbet i gruva, og vi gikk tre mann på hvert skift, forteller Paul Pedersen (95 år).

Han bodde i Tømmeråsen sammen med kona Anna og ungene. Når han skulle hjem fra jobb ble han skysset et stykke utover Stefjorden og så måtte han gå over fjellet tilbake til Tømmeråsen.

– Det var tre kilometer å gå, men det gikk greit, sier Paul.

Gruva ved Storelv ble driftet i 1961 og 1962. Etter dette ble den nedlagt og arbeidsplassene forsvant.

– Vi måtte dypere og dypere for å hente ut forekomsten. Etterhvert gikk åra så dypt i foten på Stetind at den stakk under fjellet. Da så ikke Ellingsen seg råd til å fortsette utvinningen, det ble for kostbart og driften ble isteden lagt ned, forteller Paul Pedersen.

Både han og datteren Lotte, samt andre familiemedlemmer føler fortsatt tilknytting til Storelv.

– Jeg drar ofte til Storelv. Både på overnattingsturer og på dagsturer. Det er et flott område og vi bruker det mye både til bærplukking og rekreasjon, sier Lotte Henriksen.

Lotte Henriksen livnærer seg i dag som designer, og eier bedriften Stetind Design. Mye av arbeidet hennes er inspirert av nettopp Stetind, og hun benytter seg både av motiver og materialer hentet fra nasjonalfjellet og området rundt i sin produksjon av klær og brukskunst.

Tekst: Unni Skoglund

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no