Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Fortellinger og sagn

Stetinds utilgjengelighet og spesielle støpning har skapt grobunn for en rekke sagn og fortellinger om fjellet. Et er det samiske sagnet om mannen som seiret over den nådeløse kjempefuglen på toppen. Det sies også at det der oppe skal finnes et tjern med gullfisk.

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no